skip to Main Content
Proces Werfyikacji Wniosku O Pozwolenie Na Budowę

Proces werfyikacji wniosku o pozwolenie na budowę

Kiedy wniosek u udzielenie pozwolenia na budowę zostanie złożony przez inwestora, właściwy organ administracyjny ma 65 dni na wydanie ostatecznej decyzji. Procedura weryfikacyjna zgłoszenia może zależeń od wielu czynników, m.in. zakresu oddziaływania zaplanowanej budowy. Posiadanie pozwolenia na budowę jest konieczne do rozpoczęcia budowy. Dokument wydawany jest bezterminowo, jednak rozpoczęcie budowy musi nastąpić w ciągu trzech lat od dnia uzyskania pozwolenia. Nie może również wystąpić dłuższa niż trzyletnia przerwa w realizacji prac.

Zakres oddziaływania zaplanowanej budowy

Jeżeli obszar oddziaływania budowy zaplanowanej przez inwestora wykracza poza obszar należącej do niego działki, konieczne może być poinformowanie właścicieli działek sąsiednich o planowanym przeprowadzeniu prac budowlanych. Jeżeli natomiast obszar oddziaływania ogranicza się wyłącznie do działki budowlanej znajdującej się w bezpośrednim posiadaniu inwestora, informowanie sąsiadów o planowanej realizacji inwestycji nie jest konieczne, ponieważ nie są oni wówczas żadną stroną w postępowaniu. W takim wypadku procedura wydawania pozwolenia na budowę przebiega w taki sam sposób, jak przy zwykłym zgłoszeniu. Dzięki temu możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę z okresie krótszym, niż planowane 65 dni.

Rozpatrzenie decyzji

Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi. Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, obecnie nie jest udzielana decyzja tzw. ostateczna. Oznacza to, że nie ma już konieczności oczekiwania, aż uzyskana decyzja się uprawomocni. Pozytywne rozpatrzenie i uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest jednak jedynym wymogiem proceduralnym przy planowaniu robót budowlanych. Rozpoczęcie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu we właściwym dla danej lokalizacji inspektoriacie, zajmującym się nadzorem budowlanym.

Tego typu zgłoszenie musi zawierać oświadczanie kierownika danej budowy, potwierdzające przygotowanie planu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Podanie powinno również jednoznacznie wskazywać na przyjęcie obowiązków związanych z kierowaniem robotami budowlanymi. W zgłoszeniu powinno być również załączone zaświadczające o przynależności do izby branżowej oraz posiadaniu uprawnień wymaganych ustawowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back To Top