skip to Main Content
Kiedy Nie Jest Konieczne Uzyskanie Pozwolenia Na Budowę?

Kiedy nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę?

Nie każdy obiekt budowlany mający znaleźć się w otoczeniu domu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestor nie może jednak dowolnie zagospodarowywać posiadanej przez siebie działki. W każdym przypadku konieczne jest wzięcie pod uwagę przepisów techniczno-budowlanych, a także sprawdzeniem czy przeprowadzenie prac nie wymaga zgłoszenie do właściwego organu.

Budowa bez uzyskwania pozwolenia

Zgodnie z zasadami prawa budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących budynków gospodarczych parterowych, altan, wiat oraz oranżerii przydomowych, których powierzchnia nie przekracza trzydziestu pięciu metrów kwadratowych. Jednocześnie łączna liczba tych obiektów na terenie działki nie może przekraczać liczby dwóch na każde 500 metrów kwadratowych jej powierzchni. Budowa może być przeznaczona do celów gospodarczych i posiadać fundamenty, dach oraz ściany. Jeżeli inwestycja budowlana mieści się w definicji altany, wiaty, oranżerii lub innego budynku gospodarczego, konieczne jest wyliczenie powierzchni zabudowy oraz upewnienie się, że nie wynosi ona więcej niż trzydzieści pięć metrów kwadratowych. Jeżeli na działce
ma zostać wybudowanych więcej obiektów, konieczne jest zadbanie o to, aby na każde 500 metrów kwadratowych terenu nie przypadały więcej niż dwa tego typu obiekty.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Na kolejnym etapie trzeba sprawdzić, czy obszar przeznaczony do realizacji inwestycji podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak jest, konieczne jest przeprowadzenie analizy dotyczącej planowanej budowy obiektów. Można ten sposób sprawdzić na przykład, czy w dokumencie nie ma zakazów dotyczących sytuowania budynku gospodarczego na działkach mniejszych niż 400 metrów kwadratowych lub zakazów na temat budowy obiektów o wysokości większej, niż trzy metry. Jeżeli na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest wystąpienie do prezydenta miasta, burmistrza lub wójta o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla konkretnej inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back To Top